Loader Image
โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  โดยทางบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนจำนวน  ๒๕๐  ถ้วย  โดยมีนักเรียนและอาจารย์เป็นผู้รับมอบ