Loader Image
โครงการวิ่ง Kanchanaburi charty Run For Hospital วิ่งการกุศล

โครงการวิ่ง Kanchanaburi charty Run For Hospital วิ่งการกุศล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา  บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นำทีมโดย คุณประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการวิ่ง Kanchaburi charty Run For Hospital  และสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมเป็นจำนวน 50,000 บาท