Loader Image
โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงงานกระดาษ

โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงงานกระดาษ

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  โดยนายประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้นำเงินสนับสนุนจำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

โดยนายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นผู้รับมอบเงิน  เพื่อนำไปปรับพื้นที่โรงงานกระดาษให้สวยงาม  และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาญจนบุรี