Loader Image
สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี

สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ด้วย ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ให้กับเด็กพิการ ศูนย์ศึกษพิเศษจึงจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อช่วงส่งเสริมฌอกาสให้กับเด็กพิการได้แสดงผ่านศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นและมอบของขวัญเพื่อสร้างกำลังใจให้กับเด็กพิการ  โดยทางบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นำโดย คุณประจักษ์  บัวซ้อน   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ของขวัญ จำนวน 100 ชุด และ ทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยทุนการศึกษาสนับสนุนทุกเดือน