Loader Image
is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

is the holding company of the agricultural business group,
which focuses on progessing primary agriculture products
Agripure Holdings Public Company Limited
Agripure Holdings Public Company Limited (APURE)

WELLCOME TO WEBSITE

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ 2 อัตรา

 • เพศชาย อายุ 20 ปี ชึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาวิชา ช่างยนต์ / เครื่องกล / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถ มีทักษาะด้านช่างซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุงเคร่องจักรอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี

ดาวน์โหลดรายละเอียดงาน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครน 1 อัตรา (Mobile Crane 20 ตัน)

 • เพศชาย 
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • มีใบรับรองด้านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
 • วุฒิการศึกษาระกับ ปวช. ปวส. เครื่องกล

วิธีการสมัคร

ติดต่อ / ขอรับใบสมัคร

 • บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา 70 หมู่ 6 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
 • โทรศพท์ : +66(2) 516 0941 – 45
 • เอกสารสมัครงาน Download

สวัสดิการที่ได้รับ

 • กองทุนสำรองชีพ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • บ้านพัก (ค่าน้ำประปา / ค่าไฟ) ฟรี ตามลำดับ
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน / คลอดบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
 • ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาตามสายอาชีพ ลักษณะงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี