Loader Image
บริจาคของรางวัล งานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

บริจาคของรางวัล งานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว  โดยนายประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานเมล็ดกระป๋อง จำนวน ๕๐๐ ลัง ๑๒,๐๐๐ กระป๋อง และเงินสนับสนุนจำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  มอบให้กับทางกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับมอบ  นำไปออกร้านมัจฉากาชาดงานสะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปี  ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ถึง  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ร่วมกิจกรรมตักมัจฉากาชาดโดยรายได้จากการออกร้านจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่เดือดร้อนในด้านต่างๆ  อีกทั้งยังร่วมจัดบู๊ทออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง