Loader Image
บริษัทสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย

บริษัทสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย

บริษัทสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย เนื้อหาด้านใน :  บริษัทได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางศูนย์อาสา
สมัคร Volunteer For Dad ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกรุงมหานคร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง