Loader Image

บริษัทสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย

บริษัทสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย เนื้อหาด้านใน :  บริษัทได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางศูนย์อาสา

Read More

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาแรงงานต้านยาเสพติด

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาแรงงานต้านยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี 2558 ร่วมกับสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน2558 ณ ศาลา 60 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี

Read More

เข้าร่วมโครงการอาชาบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการบุคคลออทิสติก

บริษัท ริเวอร์แคว บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการอาชาบำบัด ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดกาญจนบุรี และร่วมลงนามสนับสนุนโครงการอาชาบำบัด สำหรับเด็กออทิสติก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดกาญจนบุรี

Read More

Help the Victims of the Nepal Earthquake

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมกอาหาร จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล โดยบริจาคผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรม และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

Read More